5.2.2 Omställningstiden räknas från anmälan

Omställningstiden får räknas tidigast från när du anmält din produktion till ett kontrollorgan. Först när ett undertecknat avtal om anslutning har kommit in till kontrollorganet kan omställningstiden börja. Avtalet ska innehålla information om vilka skiften, djur m.m. som ingår i produktionen.

Referens: 834/2007 art 17.1a

Svensk tillämpning

Observera att det är kontrollorganet som beslutar om du ska betala för certifieringen innan omställningstidens start eller inte.