5.11.14 Dokumentation

Dokumentera all behandling av sjuka djur så att du kan uppvisa det för kontrollorganet. Innebär behandlingen att djuret måste genomgå ny omställning ska du notera även det. Det måste vara tydligt hur många behandlingar ett djur fått under ett år. Läs mer i stycket om journalföring (5.17.1).

Referens: 889/2008 art 76 e