1.3.2 GMO

Genetiskt modifierade organismer (GMO) och produkter som framställts av eller med GMO får inte användas som livsmedel, foder, växtskyddsmedel, gödselmedel, processtekniska hjälpmedel, jordförbättringsmedel, frön, vegetativt förökningsmaterial, mikroorganismer och djur i ekologisk produktion. Läs mer om GMO-frihet i avsnitt 2.2.8.

Referens: 834/2007 art 9