6.13.1 Vingklippning är inte tillåtet

Allt lidande, inklusive stympning, ska minimeras för ekologiska djur. Det är därför inte tillåtet att vingklippa bidrottningar.

Referens: 834/2007 art 14.1 b viii, 889/2008 art 18.3