10.1.5 Produkter där EU-logon inte får användas

För produkter som innehåller mindre än 95 viktprocent (räknat på andelen jordbruksprodukter) ekologiska ingredienser är det inte tillåtet att använda EU-logon. Det är heller inte tillåtet att märka vilt och vildfångad fisk som inte kan produceras som ekologiska och produkter som inte omfattas av förordningen (kanin, struts, hjort, sniglar, och foder till sällskapsdjur eller pälsdjur) med EU-logon. Detaljerade regler för hur dessa produkter får märkas, kan du läsa om i avsnitt 10.2, 10.3 och 10.6.

Referens: 889/2008 art 57

Från och med 29 april 2017 omfattas mikroalger av tillämpningsområdet för förordning (EG) nr 834/2007. Därför ska produktionsreglerna för andra alger (889/2008 art 6a) även tillämpas på produktionen av mikroalger för användning som livsmedel. Förutsatt att produktionen uppfyller kraven i lagstiftningen för ekologisk produktion, kan mikroalger märkas med EU- logon.

Referens: 889/2008 art 6a-e, European Commission, interpretative note N˚ 2015-01