5.11.9 Begränsning av antalet behandlingar

Det finns begränsningar i antal tillåtna behandlingar och i karenstid för ekologiska djur. Djur som under tolv månader behandlats mer än tre gånger med veterinärmedicinska läkemedel eller antibiotika ska genomgå en ny omställning. Produkter från djuren får då inte heller säljas som ekologiska.

Digivande djur (nötkreatur, får, get, gris) får fortsätta att ge di utan att avkommans ekologiska status förändras, även om de är under omställning p.g.a. att de behandlats mer än vad som tillåts.

Djur med en produktiv livscykel (födsel till slakt) som är kortare än ett år får behandlas en gång med veterinärmedicinska läkemedel eller antibiotika. Behandlas de flera gånger ska de genomgå en ny omställning och produkter från djuren får inte säljas som ekologiska.

Om du inom en period av 14 dagar måste behandla samma djur igen för samma sjukdom, kan de båda behandlingstillfällena räknas som en behandling. Begränsningen i antal behandlingar gäller heller inte vaccinationer, parasitbekämpning eller behandlingar inom ramen för obligatoriska bekämpningsprogram.

Referens: 889/2008 art 24.4