5.6.2 Uppbundna eller isolerade djur

Ekologiska djur får inte vara uppbundna eller isolerade, om det inte finns särskilda skäl. Med särskilda skäl menas om det sker med hänsyn till din säkerhet, djurskydd eller av veterinära skäl och du får bara isolera djuret under en begränsad tid.

Referens: 834/2007 art 14.1 b vi