8.2.7 Konventionella råvaror som får användas i foder

De konventionella råvaror du får använda i foder finns angivna i bilaga 3. Läs mer om vilka regler som gäller i avsnitt 5.10.4.

Referens: 889/2008 art 22 a-e