6.8.2 Flytt av bigård

Efter att du flyttat en bigård ska du meddela ditt kontrollorgan. Det finns nationella regler om smittskydd som bestämmer bland annat hur du får flytta bisamhällen, vaxkakor med honung för slungning, drottningar med följebin till och från parningsstation och biredskap.

Referens: 889/2008 art 78.4, SJVFS 1992:38