5.11.11 Behandlingar som krävs av annan lagstiftning

Det är tillåtet att genomföra behandlingar som krävs för att skydda människors och djurs hälsa och som krävs av annan lagstiftning, exempelvis vid ett utbrott av en smittsam sjukdom. Dina djur förlorar inte sin ekologiska status om du måste behandla dem med anledning av detta.

Referens: 834/2007 art 14.1 e iv