5.2.8 Samtidig omställning av växtodling och djurhållning

Om du vill ställa om växtodling och djurhållning på samma gård måste du följa reglerna för både omställning av mark och djur. Du kan ställa om hela produktionsenheten samtidigt, vilket betyder att djurhållningen, beten och mark du odlar foder på ställs om samtidigt. Regeln styr när djurprodukter kan säljas som ekologiska och gäller de djur och deras ungar som finns på företaget när omställningen börjar. Ställer du om växtodling och mjölk- eller köttproduktion samtidigt kan omställningstiden bli två år, om djuren huvudsakligen utfodras med produkter från den egna produktionsenheten. Läs mer om samtidig omställning av växtodling och djurhållning i avsnitt 3.2.6.

Referens: 889/2008 art 38.2

Svensk tillämpning

Omställningstiden börjar normalt räknas från när djuren släpps på bete eftersom djuren då huvudsakligen äter ett foder producerat under omställning på företaget. Ditt kontrollorgan bestämmer från vilken dag du tidigast kan börja räkna. Att ställa om växtodling och djurhållning samtidigt riktar sig främst till företag med nötköttsproduktion. För grisar, värphöns och slaktfågel passar andra regler för omställning bättre (se 5.2.5- 5.2.7), med tanke på att dessa djur inte har lika långtgående krav på egenproducerat foder.

Observera att eftersom regeln om samtidig omställning handlar om när djurprodukter blir ekologiska är det inte säkert att produkter från växtodlingen blir ekologisk efter två år. För vissa grödor (till exempel spannmål) gäller att marken grödan växer på ska ha odlats ekologiskt två år före sådd för att grödan ska kunna säljas som ekologisk, se även 3.2.2.