10.5.1 Märkning av vin och produkter av vin

Vin och vinäger producerat efter den 31 juli 2012 och där druvor och vinframställning uppfyller kraven i lagstiftningen för ekologisk produktion får märkas med EU-logon. Reglerna för kod för kontrollorgan och ursprung ska följas. Läs mer om märkning under 10.1.1-10.1.3

Referens: 889/2008 art 57 och 58