5.5.1 Fortplantning och insemination

Fortplantning av ekologiska djur ska ske med naturliga metoder. Det är tillåtet att använda artificiell insemination. Det är däremot inte tillåtet med embryotransfer eller kloning.

Referens: 834/2007 art 14.1 c i, iii

Svensk tillämpning

Sverige anser att det är tillåtet att använda sperma efter konventionella tjurar, galtar, baggar och bockar och att använda sperma (vid insemination) från djur framtagna via embryotransfer.