5.14.2 Märkning av nötkreatur

Märkning av kalvar ska ske senast 20 dagar efter födelsen. Om kalvarna ska lämna födelsebesättningen innan de fyllt 20 dagar ska de vara märkta innan de lämnar besättningen. Om kalvar som är yngre än 20 dagar behandlats med veterinärmedicinska läkemedel ska de märkas.

Referens: SJVFS 2007:12, 8 §

Svensk tillämpning

Du måste alltid kunna särskilja behandlade djur från obehandlade djur och hålla reda på karenstider.