10.3 Märkning av produkter med vilt, vildfångad fisk eller vildfångade räkor

Om huvudingrediensen i ett livsmedel är en produkt från jakt eller fiske och livsmedlets övriga ingredienser av jordbruksursprung alla är ekologiska får ordet ekologiskt användas i samma synfält som varubeteckningen. De övriga ingredienserna måste uppfylla EU:s lagstiftning för ekologisk produktion avseende särhållning, tillsatser, aromer och processhjälpmedel.

Märkning om ekologiskt får enbart finnas i samband med de ekologiska ingredienserna och i ingrediensförteckningen. Där ska även finnas en uppgift om den totala procentandelen ekologiska ingredienser i förhållande till den totala mängden ingredienser av jordbruksursprung. Koden för det kontrollorgan som certifierat företaget som tillverkat livsmedlet ska också finnas utskriven i eller i anslutning till ingrediensförteckningen.

Referens: 834/2007 art 23.4 c, Livsmedelsverkets information 2010-04-26 ”Märkning av produkter från jakt på vilda djur eller fiske efter viltlevande arter”

Du kan alltså skriva ”Panerad fisk” och intill skriva ”ekologisk panering” om fisken är vildfångad (d.v.s. inte odlad) och paneringen uppfyller övriga regler för ekologiska produkter. Om du har vildfångad sill, kan du vid märkning av t.ex. löksill skriva, i samma synfält som beteckningen, att ingående lök, morötter, kryddor, socker, etc. är ekologiska. I så fall ska du också i ingrediensförteckningen skriva ut vilka ingredienser av jordbruksursprung som är ekologiska. Det senare är enligt artikel 23.4 c i förordning (EG) nr 834/2007 ett krav vid denna typ av märkning. En produkt som enbart innehåller vildfångad fisk kan inte märkas med ordet ekologisk, även om den uppfyller reglerna i någon annan standard för fiske.