10.7 Märkning av tillsatser

De livsmedelstillsatser som du får använda i ekologiska livsmedel ska anges i ingrediensförteckningen. Enzym, som t.ex. löpe eller amylas, ska deklareras på samma sätt som tillsatser i ingrediensförteckningen. Detta framgår av livsmedelsverkets föreskrifter LIVSFS 2004:27 om märkning och presentation av livsmedel.

Läs mer om vilka tillsatser som är tillåtna i kapitel 7.3.

Referens: 889/2008 art 27.1 b, samt direktiv 95/2/EG om tillsatser och förordning (EG) nr 1332/2008 om livsmedelsenzymer, LIVSFS 2004:27 paragraf 4,4 och paragraf 22 och LIVFS 2010:7