10.1 Generella regler

Endast produkter som är framställda enligt reglerna för ekologisk produktion får vara försedda med termer som hänvisar till ekologisk produktionsmetod. Detta omfattar er termer som syftar på ekologiskt på något EU-språk, eller förkortningar av dessa, som till exempel ”bio” och ”eko”, enskilt eller i kombination.

Oavsett om det i märkningen, reklamen eller handelsdokumenten finns en beskrivning av produkten, dess ingredienser eller foderråvaror så får den inte uppfattas som vilseledande.

 Referens: 834/2007 art 23

Du kan alltså inte hävda att du med ”eko-honung” avser ”ekonomisk honung”. Vissa undantag finns för företag som har märkesskyddat namn med ”eko” innan förordningen för ekologisk produktion var möjlig att tillämpa.