3.4 Utsäde och vegetativt förökningsmaterial

I följande avsnitt används ordet förökningsmaterial. Med förökningsmaterial menar vi i texten sådant som gäller både utsäde och vegetativt förökningsmaterial, om inte det ena eller andra specifikt anges.