3.3 Samtidig ekologisk och konventionell växtodling