3.6.4 Användning av andra produkter och metoder än växtskyddsmedel

Användning av andra produkter och metoder än växtskyddsmedel är tillåten förutsatt att de allmänna mål och principer som förordning 834/2007 anger följs, samt att de är tillåtna i konventionell produktion.

Exempel på andra produkter och metoder är:

  • Syntetiska tillsatser i växtskyddsmedel (t.ex. bärare och vätmedel).
  • Fysiska växtskyddsåtgärder som t.ex. täckning med väv eller stängsel.
  • Tidningspapper för att hämma rotogräs.

Referens: 834/2007 art 3, 4, 5f, 12.1g, 16.2 och 16.5