10.2.2 Produkter som innehåller mindre än 95 procent ekologiska råvaror

För produkter som innehåller mindre än 95 viktprocent ekologiska råvaror av jordbruksursprung finns möjligheten att märka ut enstaka ekologiska ingredienser i ingrediensförteckningen. Väljer man denna typ av märkning ska produkten som helhet uppfylla reglerna om tillsatser, processhjälpmedel, GMO och bestrålning. Däremot behöver du inte följa regeln om att ansöka om godkännande hos Livsmedelverket för de konventionella ingredienser som används i produkten.

Referens: 834/2007 art 23.4 b