10.2.3 Ekologiskt ska endast stå i ingrediensförteckningen

Märkning om ekologiskt får enbart finnas i samband med de ekologiska ingredienserna i ingrediensförteckningen. Där ska även finnas en uppgift om den totala procentandelen ekologiska ingredienser i förhållande till den totala mängden ingredienser av jordbruksursprung. Koden för det kontrollorgan som certifierat företaget som tillverkat livsmedlet ska också finnas utskriven i eller i anslutning till ingrediensförteckningen.

Enligt regeln får du enbart ange att ingrediensen är ekologisk i ingrediensförteckningen utan att på något vis lyfta fram detta, texten måste vara likadan som övrig text i uppräkningen. Du får inte heller marknadsföra produkten som ekologisk, utan enbart hänvisa till eller upprepa ingrediensförteckningens uppgift om ekologisk ingrediens.

Referens: 834/2007 art 23.4