3.5.7 Kompostpreparat

Produkter som innehåller mikroorganismer eller växter får användas för stimulering av kompostering. För detta ändamål får även biodynamiska preparat framställda av stenmjöl, stallgödsel eller växter användas.

Referens: 834/2007 art 12 c, 889/2008 art 3.4