3.5.2 Gödsel- och jordförbättringsmedel

Om de åtgärder som framgår av 3.5.1 inte är tillräckliga får vissa andra gödsel- och jordförbättringsmedel användas, även från konventionell produktion.

Jordbruksverket gör inget formellt godkännande av enskilda produkter, utan det avgörande är om de ingående substanserna är tillåtna för användning i ekologisk produktion enligt bilaga 1.

De gödsel- och jordförbättringsmedel som finns listade i bilaga 1 får användas, men bara i den omfattning som är nödvändig. Du ska dock dokumentera användningen av dessa gödsel- och jordförbättringsmedel och styrka behovet av användning av den aktuella produkten.

Referens: 889/2008 art 3.1 och bilaga I

Svensk tillämpning

T.ex. är konventionella apelsinskal och rester från tulpanlökar och tulpanodling tillåtna att användas då de räknas ingå i kategorin ”Produkter och biprodukter från vegetabiliskt ursprung till gödsling” i bilaga 1.

Företag dvs. tillverkare eller marknadsförare av en insatsvara, så som gödsel- och jordförbättringsmedel, kan ansöka om att få en produkt/ämne tillåtetbedömd. Bedömningen görs då av ett ackrediterat kontrollorgan. Produkter och ämnen som bedöms vara tillåtna att använda i ekologisk produktion, bedöms därmed också vara i enlighet med förordningarna för ekologisk produktion och förs in en lista över tillåtetbedömda insatsvaror i ekologisk produktion. Listan hittar du på: https://www.lrf.se/politikochpaverkan/marknad- och-mervarden/ekologiskt/nationella-riktlinjer-for-ekologisk-produktion/tillatetbedomda- insatsvaror-i-ekologisk-produktion/

 

Kom ihåg att det är ditt ansvar som odlare att det inte förekommer oönskade ämnen i de gödsel- och jordförbättringsmedel du använder. För information om växtnäringsinnehåll, innehåll av tungmetaller, ursprung och eventuella spridningsvillkor bör du för varje år kontakta leverantören för respektive produkt/ämne.