3.8.3 Odling i krukor och avgränsade bäddar

Svensk tillämpning

Du ska odla i biologiskt aktiva material, d.v.s. det ska ske en naturlig biologisk aktivitet, och tillräckligt stora jordvolymer. I så- och planteringsjordar får du använda vermikulit, sand, lera, lättklinker och perlit. Du får också använda de jordförbättringsmedel och gödselmedel som är tillåtna enligt bilaga 1. 

Om du odlar i en avgränsad kruka eller bädd och du tillför växtnäring efter att du planterat, så är det lämpligt att varje planta ska ha minst 30 liter jord. Det gäller ettåriga grönsakskulturer med lång kulturtid, till exempel tomat, gurka, paprika och aubergin. Övriga kulturer, så som sallat, örtkryddor och bärkulturer bör ha minst 0,2 liter substrat per kruka.

För att minska klimatpåverkan från din växthusproduktion är det lämpligt att du gör en årlig energikartläggning och en plan för effektiv energianvändning. Huvuddelen av den energi du använder för uppvärmning, belysning etc. ska komma från förnybar energi. Se vidare i KRAVs regler www.krav.se/For-foretag/KRAVs-regler/  för mer information om hur du kan gå till väga.