10.6.5 Märkning av foder till sällskapsdjur och pälsdjur

Foder för sällskapsdjur och pälsdjur omfattas inte av ovanstående märkningsregler för foder. Förutsatt att du följer Jordbruksverkets regler för foder till sällskapsdjur får du kalla fodret ekologiskt och märka det med ordet ekologiskt, men inte använda EU:s logo.

Referens: 889/2008 art 59 och 95.5, SJVFS 2015:29

Svensk tillämpning

Läs mer om foder till sällskapsdjur i avsnitt 8.3.