3.6.2 Växtskyddsmedel

Om metoderna som anges ovan i 3.6.1 inte räcker till för att hålla växterna friska och produktionsdugliga får i undantagsfall produkter vars aktiva substanser är förtecknade i bilaga 2 användas. Det finns dock villkor för hur växtskyddsmedlen får användas och dessa är också beskrivna i bilaga 2. Du ska dokumentera användningen av dessa växtskyddsmedel och styrka behovet av att den aktuella produkten har använts.

Referens: 834/2007 art 16.1 a och 16.2 c, 889/2008 art 5.1 och bilaga II

Dispenser och utökade produktgodkännanden kan komma under säsong och godkännanden kan dras tillbaka. Var därför noga med att kontrollera vad som är godkänt på KEMI.se .

Svensk tillämpning

När det gäller tillåtna växtskyddsmedel hänvisas tillsvidare till Jordbruksverkets listor med information om växtskyddsmedel

 

Utöver detta finns även produkter som är tillåtetbedömda eller KRAV-certifierade. Se mer på följande länk: http://www.krav.se/tillatetbedomda-vaxtskyddsmedel