3.7.3 Desinfektion och bekämpning i lokaler utan ekologiska produkter

Rengöringsmedel som är godkända enligt allmän lagstiftning är tillåtna att använda i lokaler där ekologiska produkter inte hanteras eller lagras för tillfället. 

Referens: 889/2008 art 95.6, SJVFS 2015:29

Svensk tillämpning

Du ska dock föra journal över utförda desinfektioner och bekämpningar även i dessa lokaler.